|หน้าหลัก|โปรแกรม Excel|โปรแกรมNamo|ขียนเว็บด้วยภาษา HTML| โปรแกรม Powerpoint|อินเตอร์เน็ต|การใช้็บล็อก||ผู้จัดทำ|

การเรียนรู้แบบบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยี..กับ....เทคนิคที่ครูหมัยใช้...ชี้ให้ทำ...นำให้คิด...สาธิตให้ดู...เรียนรู้ด้วยการปฏิบติจริง

 

การใช้โปรแกรมExcel

การใช้โปรแกรมNamo

โปรแกรม Powerpoint

ความรู้เรื่องุูอินเตอร์เน็ต

การทำตะกร้าหวายบูรณาการกับโปรแกรมExcel

มอก.น่ารู้

 

เว็บไซ์ืผลงานนักเรียน ม.5/1 ปี 2552

      กลุ่ม 1  

       กลุ่ม 2   

        กลุ่ม 3

เว็บไซ์ืผลงานนักเรียน ม.4/1 ปี 2552

       กลุ่ม 1  

       กลุ่ม 2

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร

    แข่งขันคอม ฯ ปี 2553

    แข่งขันคอม ฯ ปี 2552

    แข่งขันคอม ฯ ปี 2551

    แข่งขันคอม ฯ ปี 2550

    แข่งขันคอม ฯ ปี 2549

 

รับเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดเว็บไซต์(Web Media)กับท่านชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คณะครูโรงเรียนปิยะบุตร

 
นักเรียนในชุมนุมสร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมจัดกิจกรรมงานนิทรศการฯ

 
รับเกียรติบัตรครูผู้ปฏิบัติการการสอนดีในวันครู ปี 52และ53

  
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา  5 ธ.ค. 2553 ณ ที่ทำการอำเภอบ้านหมี่

ภาพกิจกรรมที่ปรึกษา
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจจกรรมโครงงานอาชีพ
รับรางวัลและเกียรติบัตรWeb Media
กระดานข่าวครูหมัย.คอม

แหล่งเรียนรู

รงเรียนปิยะบุตร
thaigoodview.com
thinkquest.org
twitter
Facebook
Connecting Classrooms British Council

 

แนะให้ทำ....นำให้คิด ...สาธิตให้ดู เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved